Najdroższy

Piękny teatr pieknie płonie

Po latach o tej samej porze

Za rok o tej samej porze

Życie jest snem Premiera!