Kotka na gorącym blaszanym dachu

Śmierć pięknych saren

Życie jest snem.